MÔI TRƯỜNG VÀ TRÁCH NHIỆM


Theo một cuộc khảo sát toàn cầu, hơn một nửa của những người tiêu dùng sẵn sàng trả thêm tiền để mua những sản phẩm đó được thực hiện bởi thân thiện với môi trường vật liệu. Kính hình thức tự nhiên và bạn không thể có được hơn, tinh khiết hơn. Kính là coi như những môi trường và vật liệu an toàn nhất trên thế giới và nó không có bất kỳ vật liệu độc hại giống như BPA có thể được tìm thấy trong một số sản phẩm nhựa.

Như một nhà lãnh đạo trong kính ngành công nghiệp bao Longwei mất trách nhiệm cho môi trường bằng cách tái sử dụng kính và ánh sáng làm cho trọng lượng chai.


đăng ký nhận bản tin
đăng ký để nhận cảm hứng, ý tưởng và tin tức trong hộp thư đến của bạn.
để lại lời nhắn
để lại lời nhắn
Nếu bạn là quan tâm đến chúng tôi, các sản phẩm và muốn biết thêm chi tiết,xin vui lòng để lại tin nhắn ở đây,chúng ta sẽ trả lời anh ngay khi chúng tôi có thể.

Trang Chủ

các sản phẩm

trong khoảng

tiếp xúc