1.Nguyên Liệu

Sau đây là những nguyên vật liệu chính

Cát

Soda

Sử dụng kính

Chai thủy tinh hình thức tự nhiên. Chúng tôi chịu trách nhiệm cho môi trường bằng cách tái sử dụng kính.2. Nóng chảy

Nhiệt độ ở giữa phần của lò là hơn 1500°C và những nguyên vật liệu sẽ tan ra bên trong. Các lò chạy 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày trong năm không có dừng lại.

3. Tạo thành

Sự hình thành máy được gọi LÀ máy. Một trong những bộ phận quan trọng là những khuôn. Khi kính giọt chất lỏng vào khuôn nó hình thành dựa trên những hình dạng của những khuôn. Chúng ta sử dụng hai kỹ thuật khác nhau đó là cách nhấn và thổi phụ thuộc vào chai hình dạng.
4. Ủ/Làm Mát

Chai thủy tinh đang rất nóng khi họ chỉ cần thực hiện từ sự LÀ máy và nhiệt độ cần phải đi xuống dần dần để làm cho những chai mạnh mẽ và chịu nhiệt đủ. Đó là chức năng của một ủ/máy làm mát.đăng ký nhận bản tin
đăng ký để nhận cảm hứng, ý tưởng và tin tức trong hộp thư đến của bạn.
để lại lời nhắn
để lại lời nhắn
Nếu bạn là quan tâm đến chúng tôi, các sản phẩm và muốn biết thêm chi tiết,xin vui lòng để lại tin nhắn ở đây,chúng ta sẽ trả lời anh ngay khi chúng tôi có thể.

Trang Chủ

các sản phẩm

trong khoảng

tiếp xúc