Tùy chai cũng có theo hàng 39; yêu cầu. Không có vấn đề nếu bạn muốn để thay đổi các tài liệu kính từ nhựa hoặc chỉ muốn tìm thêm một ly nhà cung cấp để làm việc, hãy gửi cho chúng tôi một yêu cầu. Đội của chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng giúp bạn làm cho phù hợp nhất ly bì cho bạn.


LIỆU: mềm Dẻo

Thời gian cho mẫu:khoảng từ 20 đến 25 tháng sau kế được xác nhận

Thời gian cho hàng loạt sản xuất uction: 30 ngày sau khi các mẫu được xác nhận

đăng ký nhận bản tin
đăng ký để nhận cảm hứng, ý tưởng và tin tức trong hộp thư đến của bạn.
để lại lời nhắn
để lại lời nhắn
Nếu bạn là quan tâm đến chúng tôi, các sản phẩm và muốn biết thêm chi tiết,xin vui lòng để lại tin nhắn ở đây,chúng ta sẽ trả lời anh ngay khi chúng tôi có thể.

Trang Chủ

các sản phẩm

trong khoảng

tiếp xúc